top of page

Vår visjon:

Stend fysioterapi har et ønske om at alle som kommer hit for behandling skal føle seg ivaretatt og hørt. Det er du og terapeuten sammen...

Blog: Blog2
bottom of page